SAZNAJTE KAKAV VAM JE LJUBAVNI ŽIVOT – UZ POMOĆ PALCA!

Samo palac prst se sastoji od odnjeg i gornjeg dijela dok su ostali iz tri dijela.

U zavisnosti od toga koji dio je veći, donji ili dornji može se otkriti dosta toga o važem ljubavnom životu.

Sami pogledajte svoj palac i pročitajte ponuđena rješenja.

Kada ste zaljubljeni draga osoba vam je sve u životu.Kad joj trebate vi se nađete tu.

Nije vam teško uraditi bilo šta kako biste dragoj osobi uljepšali dan.

Uvijek ste spremni da date dobar savjet, da priredite iznenađenje ili da organizujete romantičnu večeru.

Morate da se sjetite da je ponekad umjerenost najbolja. Ponekad previše pažnje može loše da se protumači

Dornja i gornja polovina prsta su u ravnoteži

Kada je to tako tako je i u vašem ljubavnom životu.

Veoma ste smireni, razumni i ne volite da dramite.

Vama je planiranje i zadavanje sebi ciljeva navika.

To ponekad može smetati vašem partneru pa može pomisliti da ste perfekcionista..

Treba samo da se opustite i uživate.

Kod vas je neophodno da sve dobro sagledate, procijenite pa onda krećete u akciju.

Dobro učite na tuđim greškama i ta je osobina dobra pošto se tako smanjuje mogućnost da ih sami pravite pa da se opečete.

To ima i svoje mane.

Tuđe greške va s mogu odvući od toga da priđete nekoj osobi a to može nekad biti propuštanje sjajne prilike.

Potrebno je da se opustite i shvatite da su greške sastavni dio života.

IZVORinfosavjetnik.com